Wiele osób zainteresowanych wybudowaniem własnego domu na płycie fundamentowej skupia swoją uwagę na tematach związanych głównie z samą płytą ( grubość żelbetu, ilość izolacji, szczegóły konstrukcji itp. ) na dalszy plan schodzi temat podbudowy , O ile na gruntach piaszczystych niewysadzinowych mamy ułatwione zadanie ( wystarczy zebrać humus wsypać piasek lub pospółkę i zagęścić ) to na gruntach gliniastych nie jest już tak prosto. Przedstawiamy państwu przykładową technologie wykonania podbudowy tłuczniowej pod standardową płytę krok po kroku Zaczynamy od zdjęcia humusu z zapasem ok. 1 m poza obrysem budynku

1

Następnie wykonujemy wykop po obwodzie płyty na głębokość ok. 1m ( strefa przemarzania ) Wykop prowadzimy ze spadkiem umożliwiając w ten sposób grawitacyjne odprowadzenie wody w kierunku przewidywanej studni chłonnej , bądź odprowadzenia drenacyjnego.

2

3

Wykładamy całość geowłókniną, co zapobiegnie późniejszemu  zamulaniu kruszywa, którego użyjemy do zasypania wykopu

4

Stosujemy  kruszywo o frakcji 2-60 mm  jest to kruszywo różnoziarniste o krzywej uziarnienia umożliwiającej prawidłowe jego zagęszczenie

5

6

7

Kolejno wsypujemy warstwę piasku ,zagęszczamy i poziomujemy 

8

9

10

Na tak wykonanej podbudowie można bez obaw wykonać płytę każdego domu.

11